Lørdag, Februar 24, 2024

Litt om oss

Elisabeth Grønvold, lege, spesialist i psykiatri.
Lang erfaring innen psykiatri (10år) og somatikk(20år), etter mange år også i almenpraksis. 
Er gruppeanalytiker, med 5 års videreutdannelse ved Institutt for Gruppeanalyse.
Har samme sted en 2 års utdannelse i organisasjonsanalyse og ledelse, hvilke gir verdifull kunnskap mot arbeidslivsproblematikk/konflikter.

Per Arne Hagen, psykiatrisk sykepleier med lang fartstid innen en rekke fagområder 
i psykiatri og somatikk.
Somatikk: 10 års erfaring innen almenmedisin og intensivbehandling.
Psykiatri: 20 års erfaring innen alderspsykiatri.
Voksenpsykiatri: DPS, akuttpsykiatrisk avdeling.
Veiledningskompetanse: Kollegaveiledning og pasientveiledning.
Gruppeterapeut: Sorggrupper, aktivitetsgrupper, kognitive grupper og psykoanalytiske grupper m.m.