Lørdag, Februar 24, 2024

Gruppeterapi

I en terapeutisk gruppe har terapeuten valgt ut deltagere som vurderes som egnet for denne behandlingsformen. Følelsesmessige vansker i og mellom mennesker kan føre til stort ubehag i form av angst, depresjon, atferdsproblemer, kroppslige smertetilstander. Gjennom å dele personlige erfaringer, tanker og følelser med hverandre, avdekkes gradvis de problemer den enkelte sliter med. Responsen fra de andre medlemmene og fra terapeuten bidrar til å avklare følelsesmessige og relasjonelle vansker og åpner for å finne nye måter å mestre dette på.

Hvem kan nyttiggjøre seg gruppepsykoterapi?
Mennesker med både lette, moderate og mer alvorlige psykiske lidelser, samt mennesker som ønsker å få et nytt og utvidet perspektiv på livet, kan nyttiggjøre seg gruppepsykoterapi.
Gruppesykoterapi kan kombineres med individualterapi, familieterapi og medikamentell behandling.