Lørdag, Februar 24, 2024

HVA ER PSYKOSOMATISKE LIDELSER
- vår tids største helseproblem

Psykosomatiske lidelser omfatter stort sett tilstander med forskjellige kroppslige plager og smerter, men uten å sikre biologiske funn som kan forklare hele sykdomsbildet.

   Eksempler kan være:
   - Plager i muskel/skjelett
   - Brystsmerter
   - Mage/tarmplager
   - Hodepine