Lørdag, Februar 24, 2024

Psykisk helse

Alle har en psykisk helse, på samme måte som alle har en fysisk helse.
Noen opplever at den psykiske helsen svikter en eller flere ganger i løpet av livet. For noen få resulterer dette i en alvorlig psykisk diagnose, for andre er forholdsvis enkle hjelpetiltak nok til at de blir kvitt de psykiske plagene.

Når symptomene er så alvorlige at man kan stille en diagnose, snakker man om en psykisk lidelse. Ca halve befolkningen vil i løpet av livet oppleve at de har psykiske problemer.

Behandling av psykiske lidelser varierer etter lidelse og alvorlighetsgrad. De viktigste behandlingsformene er samtalebehandling (psykoterapi/gruppepsykoterapi) og medisiner/medikamenter (psykofarmaka)
De aller fleste som opplever å ha en psykisk lidelse en eller flere ganger i livet, blir helt friske. Det avgjørende er at man behandles tidligst mulig.